Pågående aktiviteter

Pågående aktiviteter

Uttal och latinisering

Under första delen av vårterminen 2018 genomför vi en latiniseringssatsning på Nacka gymnasium. Latinisering är nödvändig för talare som har ett annat skriftspråk än det latinska och där avståndet mellan skriftsystem och fonemsystem är relativt stort. Vi har märkt att det också bland elever som har gått ett par år i svensk skola har kvardröjande problem med avkodningen vid läsning och vi misstänker att bristande latinisering kan vara en flaskhals som hindrar elever att utvecklas optimalt.

Latiniseringsundervisningen gör relationen mellan svenskt skrivtecken och svenskt ljud tydlig. Samtidigt identifieras och åtgärdas både uttalssvårigheter och avkodningssvårigheter hos eleverna. Har man arabiska som förstaspråk och känner dess skriftspråk, är det ett ganska så stort avstånd till det latinska alfabetet och hur svenskans fonologi representeras i skrift. Har man ryska som förstaspråk och känner det kyrilliska alfabetet är avståndet mindre. Projektet har anlitat Paula Grossman (Prosodia.se) som är expert på latinisering och uttalsundervisning. Hon håller under vårterminen 2018 lektioner två gånger i veckan i två grupper och två av elevernas lärare auskulterar.

Uttalsmaterial

Under våren 2018 färdigställer vi en del uttalsmaterial för annan uttalsundervisning. Dels har vi arbetat ett tag med ett diagnostiskt material (A4:an) där man på trettio meningar kommer igenom svenskans fonologi. Idén är att detta material ska kunna användas dels diagnostiskt, dvs. för att upptäcka utmaningar för enskilda elever, dels som grund för uttalsträning. Till varje mening finns en beskrivning av vad just den meningen har för (nya) fonologiska egenskaper och också ett antal övningsmeningar som läraren kan använda för att utveckla sina undervisningsmoment. Projektmedarbetaren Roger Nyborg skriver dessutom ett antal drillar och dialoger som utprovas i klasserna på Södra Latin, där Brita Unelius håller i uttalsundervisningen. Allteftersom materialet blir klart kommer det att läggas ut på vår hemsida.

Ordförråd

Ordförrådssatsningen fortsätter. Under höstterminen 2017 använde vi förtryckta kort baserade på texter som eleverna läser. Eleverna fick sedan skriva in översättningar på baksidan och börja plugga. Under vårterminen 2018 har vi övergått till tomma kort. Eleverna får nu istället en lista med de svenska orden som de själva får skriva in på korten. Det är i princip mer effektivt ur inlärningssynpunkt om eleverna själva skriver ordkorten, men man måste också som lärare hålla efter så att det verkligen blir gjort. Generellt sett har vi också dragit ner lite på ordmängden per vecka.

Läs om projektet på sidorna Om projektetUtgångspunkter, Uppläggning, Projektmål, Första projektåretVisioner och Utmaningar och möjligheter