Arkiv

Arkiv

Här samlar vi information om händelser och aktiviteter som sker inom ramen för projektet.

Under rubriken Seminarier och konferenser finns information om projektledningens utåtriktade arbete och nätverkande insatser.

Under rubriken Media samlar vi information om projektet Intensivsvenska i medierna.

Under rubriken Projektrelaterade dokument kommer projektet fortlöpande att lägga ut resultat och annat för påseende och nedladdning.