Projektrelaterade dokument

Projektrelaterade dokument

 Lim Falk, M. & Westberg, G. 2017. Bråttom, men till vilket pris? I: Lisetten, nr 1, 2017.

Skolverkstexter

Tre av projektmedarbetarna har blivit engagerade av Skolverket att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet).

 Lim Falk, Maria. 2017. Planera för progression. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

 Boglind, Ann & Olofsson, Mikael. 2017. Nyanlända och skönlitteratur. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

 Riad, Tomas. 2018. Uttalsundervisning för unga. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.