Projektrelaterade dokument

Projektrelaterade dokument

Här publicerar vi ett urval av det material som tagits fram i anslutning till Intensivsvenska. Om du är intresserad av något som inte finns här, är du välkommen att kontakta oss på info@intensivsvenska.se.

Skolverkstexter

Tre av projektmedarbetarna har engagerats av Skolverket för att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet).

 Lim Falk, Maria. 2017. Planera för progression. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

 Boglind, Ann & Olofsson, Mikael. 2017. Nyanlända och skönlitteratur. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

 Riad, Tomas. 2018. Uttalsundervisning för unga. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk, läs- och skrivutveckling.

Informationsblad

Utvecklingsprojektet Intensivsvenska – undervisning för nyanlända skolelever

 Grammatiken i praktiken – några exempel

 Grammatikens plats i sva-ämnet

 Ordförrådsutveckling – mer än bara ord

 Skönlitterär läsning med nyanlända

 Studiemedvetenhet

Svenska som andraspråk

Uttal

Ämnesplanering för bild

Ämnesplanering för matematik

Ämnesplanering för skönlitteratur

Ämnesplaneringar för NO-ämnen

Ämnesplaneringar för SO-ämnen

Ämnesplaneringar och implementering

Artiklar