Planeringen av uttalsundervisningen går framåt

Under våren har Roger (Nyborg) och Tomas (Riad) arbetat med idéer till ett material för uttalsundervisningen. Vi har inledningsvis tagit fram en A4 med 30 meningar som i progressionsordning exponerar eleverna för i stort sett hela svenskans fonologi. Bladet ska kunna användas av lärarna som ett diagnostiskt redskap men också fungera som utgångspunkt för undervisningen.…
Läs mer