Projektår 2

Andra projektåret

Projektår 2 (läsåret 2017/2018) startade den första implementeringsomgången på två skolor; en i Stockholms kommun och en i Nacka kommun. Genom ett nära samarbete mellan projektmedarbetare, lärare och rektorer i det dagliga skolarbetet reviderades modellen och anpassningar gjordes till olika elevgrupper.

Sidan håller på att uppdateras. Mer information kommer inom kort.

Läs även om första och tredje projektåret, och mer om projektet på sidorna Syfte och ramar, Utgångspunkter, Projektmål och Visioner