Uppläggning

Uppläggning

Projektets arbetsformer och uppläggning är nära knutna till projektets utgångspunkter, mål och visioner. I ett utvecklingsprojekt som detta innebär det att ramarna och de större vägarna är utstakade, men att det pågående arbetet ges stort utrymme att påverka såväl projektorganisationen som utvecklingen av uppläggning och arbetsformer. Ytterligare ett kännetecken för detta utvecklingsprojekt är att kombinationen av en teoretisk-analytisk utforskande del och en empirisk-praktisk del, som genomförs av projektledningen och projektgruppen, med stöd från expertrådet.

Målet för det första projektåret är att (a) ha arbetat fram en grundläggande första modell för utbildning och undervisning av nyanlända på Språkintroduktionsprogrammet och (b) ha förberett två projektskolor för genomförande av modellen. Läs om aktiviteterna under det första projektåret här.

Det andra projektåret (ht 2017/vt 2018) innebär genomförande på de två projektskolorna. Lärarnas arbete stöttas kontinuerligt av representanter från projektet och genomförandet dokumenteras noggrant. Arbetet utvärderas fortlöpande så att modellen efter hand kan förbättras i de avseenden som inte fungerar optimalt.

Det tredje projektåret (ht 2018/vt 2019) innebär en fortsättning av genomförandet på de två första skolorna. En preliminär prognos av elevernas progression har då gjorts och en fortsatt plan som ger så många av eleverna som möjligt förutsättningar att nå gymnasiebehörighet har då etablerats. Det tredje projektåret innebär också en ny omgång av genomförande på ytterligare ett par skolor. Det är en generell poäng med att modellen testas på flera olika skolor och gärna också på högstadiet. För att kunna betraktas som en modell behöver upplägget kunna anpassas och fungera på skolor med olika förutsättningar. Dessa olika förutsättningar och möjliga anpassningar bidrar till ökad kunskap för projektdeltagarna och för dem som är involverade i utbildning av nyanlända.

Läs mer om projektet på sidorna Om projektet, Utgångspunkter, Projektmål, Första projektåretVisioner och Utmaningar och möjligheter.