Anders Olsson

Anders Olsson

Anders Olsson är litteraturforskare, kritiker och poet. I sin forskning har han bland annat sysslat med modernistisk poesi, litteraturteori och exillitteratur. Han har publicerat en rad essäer och har gett ut flera diktsamlingar.

Han har i sin forskning intresserat sig för läsning, intertextualitet och begreppet kanon, och alltmer för olika slags gränsproblematik. Dit hör frågor om tillhörighet, rörlighet och flerspråkighet i litteraturen. Anders Olsson är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien.

Tillbaka till sidan Organisation