Ann Boglind

Ann Boglind

Ann Boglind har under många år forskat om skriv- och litteraturdidaktik liksom om språkutvecklande arbetssätt i SO och NO. Hennes forskningsintressen rör också barn- och ungdomslitteratur. 

Hennes senaste arbeten omfattar kursböcker för högskolan om barn- och ungdomslitteratur, Från fabler till manga 1 och 2, samt material till Litteraturbanken, en digital resurs för svensk skönlitteratur och humaniora. Idag är hon huvudpedagog i Läsrörelsens projekt Berättelser som förändrar, en nationell lässatsning som inleddes 2016. Hon har länge arbetat både som högstadielärare i svenska och engelska och som universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Tillbaka till sidan Organisation