Bo Ralph

Bo Ralph

Bo Ralph har bland annat forskat kring språkhistoria, fonologi och lexikografi. Han har dessutom god överblick över svenskundervisningen i utlandet.

Han har från 1960-talet till nyligen varit verksam vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, där också redaktionerna för SAOL och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien finns. Svenskundervisningen i utlandet känner han genom sitt ordförandeskap i Riksföreningen Sverigekontakt, ett tidigare engagemang vid Svenska institutet och många besök på svenskinstitutioner utomlands. Bo Ralph är professor emeritus i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien.

Tillbaka till sidan Organisation