Gustav Westberg


Gustav Westberg är lärare och forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Som forskare i kritisk och multimodal diskursanalys har han ett särskilt uppdrag att närstudera relevanta styrdokument, utredningar och forskningsrapporter. Gustav kommer också att arbeta med dokumentation på projektskolorna från och med hösten 2017.