Gustav Westberg

Gustav Westberg

Gustav Westberg är lärare och forskare vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Som forskare i kritisk och multimodal diskursanalys har han ett särskilt uppdrag att närstudera relevanta styrdokument, utredningar och forskningsrapporter. Gustav arbetar också sedan hösten 2017 med dokumentation på projektskolorna, konstruktion av tester, rättning av tester med mera.

Tillbaka till sidan Organisation