Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka är sociolingvist med inriktning mot flerspråkighetsfrågor. Hon arbetar också med utvecklingsprojekt som syftar till att intensifiera samverkan mellan humaniora och det omgivande samhället.

Helena Bani-Shoraka intresserar sig särskilt för samtals- och interaktionsforskning. Hon har tidigare arbetat på Försvarets tolkskola och deltagit i arbetet med att bygga upp militärtolkutbildningen i dari/persiska. Sedan några år tillbaka arbetar hon också med olika utvecklingsprojekt där humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bidrar till att möta samhällsutmaningar. Helena Bani-Shoraka arbetar som lektor i tolkningsvetenskap på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Tillbaka till sidan Organisation