Inger Lindberg

Inger Lindberg

Inger Lindberg har forskat om andraspråks-inlärning, andraspråksundervisning och lärande på ett andraspråk. Utöver samtalets och interaktionens roll för andraspråks-utvecklingen har hon i sin forskning fokuserat på ordförrådet i skolans läromedel ur ett andraspråksperspektiv.

Inger Lindberg har arbetat målmedvetet under lång tid för att etablera SVA-ämnets status och för att säkerställa dess utveckling, både på forsknings- och utbildningssidan. Hennes intresse för ordförrådets betydelse har bland annat resulterat i läromedels-korpusen OrdiL, en kartläggning av ordförrådet i läromedel för åk 7–9. Senast har Inger Lindberg varit vetenskaplig ledare för Skolverkets arbete Bygga svenska, ett material för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling. För närvarande arbetar hon med en kompetensutvecklingsmodul för Skolverket riktat till lärare som undervisar nyanlända elever i svenska som andraspråk. Inger Lindberg är Sveriges första professor i Svenska som andraspråk.

Tillbaka till sidan Organisation