Johanna Prytz

Johanna Prytz

Johanna Prytz är lärare och forskare vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Hennes forskningsintressen främst kring den mänskliga språkförmågan, och då speciellt områden som syntax, semantik, syntaxteori, argumentstruktur och eventstruktur, med empiri från nutida svenskt språkbruk. Johanna arbetar med dokumentation, konstruktion av tester, rättning av tester med mera.

Tillbaka till sidan Organisation