Karin Rehman

Karin Rehman är lärare i Svenska och Svenska som andraspråk och har undervisat nyanlända i gymnasieåldern i många år. Hon arbetar aktivt med pedagogiska frågor på genrepedagogisk grund.

Karin Rehman är inspirerad av Australiens utbildningssystem och skriver en blogg för Pedagog Stockholm om sin undervisning och sina tankar om nyanländas lärande. Hon har deltagit i flera UR-program och medverkat i Skolverkets Läslyftet i en modul med fokus på grundläggande litteracitet. Idag arbetar Karin Rehman som förstelärare i Svenska som andraspråk på Språkintroduktionsprogrammet på Södra Latins Gymnasium i Stockholm.