Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam har forskat bland annat kring frågor som rör andraspråksutveckling, tvåspråkig undervisning för minoritetsbarn, de nationella minoritetsspråken samt tvåspråkighet och språkpatologier.

Hans senaste forskningsprojekt är inriktat mot avancerad andraspråksanvändning, där en särstudie om polyglotter ingår. Tillsammans med Monica Axelsson och Inger Lindberg har han publicerat forskningsrapporten Flerspråkighet – en forskningsöversikt (VR, 2012). Han har spelat en viktig roll i utvecklingen av språkundervisning för invandrare och minoriteter i Sverige med ett stort antal skrifter och böcker. På språkundervisningens område har han också arbetat med problematiken i flerspråkiga utvecklingsländer (Moçambique och Bolivia). Kenneth Hyltenstam är professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Tillbaka till sidan Organisation