Maria Lim Falk

Maria Lim Falk

Maria Lim Falk är projektledare för utvecklingsprojektet. Hon forskar bland annat om gymnasieelevers språkutveckling och har stor erfarenhet av undervisning i svenska på de olika lärarprogrammen vid Stockholms universitet.

Hennes forskning är inriktad mot relationen mellan språk och lärande i såväl enspråkiga som flerspråkiga utbildningssammanhang. Hon har särskilt intresserat sig för gymnasieelevers språkutveckling vad gäller deras skriftspråkliga kompetens och deras utveckling av ett akademiskt skolrelaterat språk på svenska. På Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, är Maria Lim Falk ämnesstudierektor för lärarutbildningarna, vilket bland annat innebär att hon leder det kontinuerliga utvecklings- och förändringsarbetet där.

Tillbaka till sidan Organisation