Monica Karlsson

Monica Karlsson är projektkoordinator och sköter bland annat kontakten med mottagningsenheter, språkcentra och planering av möten med olika skolor.

Hon är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Med hjälp av hennes nätverk i skolor och bland lärare har projektet kunnat besöka ett flertal skolor och knyta kontakter med många lärare. Monica Karlsson är också delaktig i ett pilotprojekt som är inriktat mot att testa metoder för utveckling av ordförråd.