Monica Karlsson

Monica Karlsson

Monica Karlsson arbetar främst med specialsatsningen i skönlitteratur, men är också involverad i dokumentationsarbetet i projektskolorna.

Monica Karlsson är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Med hjälp av hennes nätverk i skolor och bland lärare har projektet kunnat besöka ett flertal skolor och knyta kontakter med många lärare. Monica Karlsson har också varit delaktig i ett pilotprojekt som är inriktat mot att testa metoder för utveckling av ordförråd.

Tillbaka till sidan Organisation