Olle Josephson

Olle Josephson

Olle Josephsons forskningsintressen rör bland annat text, kommunikation och stil i såväl historiskt som didaktiskt perspektiv, samt språkvård och språkpolitik. Han har också en stor och bred erfarenhet av undervisning i svenska på lärarutbildningen.

Han har i sin mångåriga roll som chef för Svenska språknämnden, senare Språkrådet, publicerat mycket om språksituationen i Sverige. På lärarutbildningarna har han undervisat i en rad olika kurser, t.ex. språkanalys, skrivutveckling under skoltiden, textanalys och skrivande. Han har också skrivit läromedel i svenska för gymnasiet. Olle Josephson är professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Tillbaka till sidan Organisation