Ove Larsson

Ove Larsson

Ove Larsson är bildlärare och har lång erfarenhet från undervisning i och utanför Sverige. Under 13 år arbetade han med flerspråkiga elevgrupper på Europaskolan i Luxemburg.

Med sin erfarenhet av olika typer av skolor bidrar han med pedagogiska perspektiv på de utmaningar som lärare står inför i skolan idag. Idag arbetar Ove Larsson på Rinkebyskolan där han undervisar både förberedelseklasser och ordinarie klasser. Han ingår i en arbetsgrupp om ordinlärning.

Tillbaka till sidan Organisation