Tomas Riad

Tomas Riad

Tomas Riads forskningsintressen rör fonologi, morfologi, grammatik, versmetrik och språkhistoria. Han undervisar bland annat i fonologi och uttal inom svenska som andraspråk på lärarutbildningen.

I sin undervisning arbetar han också med att förändra synen på grammatik, dess innehåll och arbetsmetoder i skolan, genom att stärka vetenskapliga och problemlösningsorienterade arbetssätt. Tomas Riad är professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien. Han ansvarar för projektet gentemot Akademien.

Tillbaka till sidan Organisation