Planeringen av uttalsundervisningen går framåt

Planeringen av uttalsundervisningen går framåt

Under våren har Roger (Nyborg) och Tomas (Riad) arbetat med idéer till ett material för uttalsundervisningen. Vi har inledningsvis tagit fram en A4 med 30 meningar som i progressionsordning exponerar eleverna för i stort sett hela svenskans fonologi. Bladet ska kunna användas av lärarna som ett diagnostiskt redskap men också fungera som utgångspunkt för undervisningen.

Det sista pilotprojektet på en av projektskolorna är just avslutat. Ett mål var att elevgruppen skulle bli bra på att läsa ihop i kör, ett annat att de enskilda eleverna skulle bli bra på att identifiera var svårigheterna ligger för just dem.

Många elever tycker att uttalsträning är roligt och relevant. Efter 50 intensiva minuter av ”säg efter mig: Jag är både klok och fin”, ”håll ut den långa konsonanten i katt tills jag gått till andra sidan katedern” och ”vissla högt och säg sedan [ʉː]” är inte bara läraren utpumpad.

Nu finslipar vi vår A4 och arbetar med kringmaterialet till den. Den första skarpa versionen ska föreligga till skolstart. Då gäller det.