Projektets första år är snart slut

Projektets första år är snart slut

Vårterminen 2017 går mot sitt slut – eleverna har gått sin sista dag i skolan och lärarna har bara några dagar kvar innan de också får ta sommarlov. Den sista gemensamma projektaktiviteten för vårterminen ägde rum torsdagen den 15 juni. Då samlades projektlärarlagen för Språkintroduktionsprogrammet för en heldags studiedag på Nacka gymnasium.

Biträdande rektor Sane Ylikelloniemi för Nacka gymnasium hälsade oss alla välkomna och sa några ord om skolan. Därefter gick ordet över till projektledaren, Maria Lim Falk, som introducerade projektets första gemensamma studiedag. Tomas Riad, ansvarig för projektet gentemot Svenska Akademien (huvudman för projektet), avslöjade bakgrunden till projektet och redogjorde för Svenska Akademiens satsning och roll. Han presenterade också det filmteam som skulle vara närvarande under första delen av studiedagen. Med jämna mellanrum (med ca fem års intervall) produceras filmer om Svenska Akademien och nu är det dags igen. Sedan följde projektledarens rapport om projektet och resultaten av arbetet så här långt.

Här följer en kort resumé. Projektets första fas med förberedelser och grundläggande arbete, år 1, är snart över. I augusti 2017 går vi in i nästa fas, dvs. genomförande av den framarbetade preliminära modellen för en intensiv, målinriktad och systematiskt upplagd undervisning på Språkintroduktionsprogrammet.

I arbetet med förberedelser (år 1) har 42 högstadie- och gymnasielärare samarbetat med 14 forskare och lärare på universitetet. Lärarna är verksamma vid följande 15 skolor/utbildningsinstanser i Storstockholm:

 • Blackebergs gy
 • Bromma gy
 • Farsta grundskola (grundskola)
 • Globala gy
 • Grimstaskolan (grundskola)
 • Järfälla gy
 • Nacka gy
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk
 • Rinkebyskolan (grundskola)
 • S:t Eriks gy
 • Stockholms stads lärarcoacher
 • Södra Latin
 • Tensta gy
 • Thorildsplans gy
 • Östra real

Forskarna och universitetslärarna i projektet har specialkunskap inom olika områden och verksamheter, t.ex. svenska som andraspråk, språk och lärande, grammatik, fonologi, skrivutveckling, SFG/genrepedagogik, språkplanering, svenskämnesdidaktik, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik, SFI/SFS, tolk- och översättningsvetenskap och Försvarets tolkskola.

Skollärarna, forskarna och universitetslärarna har tillsammans genomfört ett fantastiskt arbete under projektets första år. Vi har nu en grundläggande, men preliminär, modell för två år på Språkintroduktionsprogrammet. Modellen möjliggör lärande som ska kunna ge betyg i 12 ämnen. En viktig och mycket tydlig insikt efter det här året är att de olika deltagarnas kompetenser är ömsesidigt beroende av varandra. Projektet skulle inte vara möjligt utan samverkan mellan och över ämnesgränser och utbildningskontexter. Resultat från detta arbete kommer vi att inom kort ge exempel på här i bloggen.

En stor del av studiedagen ägnades vidare åt arbete och diskussioner i ämnesgrupper med inriktning mot höstens implementering. Detta arbete ägnades dels åt planering av planeringen och samplanering för läsåret 2017/2018, dels åt arbete med revidering av den grundläggande planen för uppläggning av undervisning i de olika ämnena, nu anpassat till de aktuella skolornas elevgrupper och schematekniska förutsättningar. Detta arbete följs upp och utvecklas vid nästa gemensamma studiedag den 15 augusti. Då sätter projektår 2 igång och fokus ligger framgent helt på de två projektskolorna, lärarnas undervisning och elevernas lärande.

Vi vill avsluta den här bloggen med att rikta ett varmt tack till samtliga deltagare i projektet, dvs. till samtliga lärare som deltagit i arbetet under projektår 1, till projektskolorna och deras rektorer, till projektgruppen och expertrådet. Ni har varit fantastiska – TACK!

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
Projektledningen