Välkommen!

Välkommen till utvecklings­projektet Intensivsvenska!

Detta utvecklingsprojekt har under fyra år (2016–2020) arbetat fram en undervisningsmodell som ger nyanlända skolelever möjligheter att snabbt få upp sina kunskaper i svenska och i skolämnena så att de kan komma vidare till nationellt gymnasieprogram, till en yrkesutbildning eller till yrkeslivet. Vår modell bygger på att utbildningen är systematiskt upplagd med tydligt formulerade mål för varje vecka som är synliga för både lärare och elever.

 

Arbetet från de första fyra åren har resulterat i en rad rapporter och resursmaterial, vilka inom kort publiceras här.

Projektet leds från Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

Aktuellt

Skolöverskridande utbildningsdag med 13 skolor från olika delar av landet. 20 april, kl. 9–15.

Projektet avrapporterades sista juni 2020. Du hittar rapporten här: Aktuellt.

Inledande projektdag i Helsingborg 

Rönnowska skolan och Olympiaskolan (11 augusti 2020)

Skolöverskridande utbildningsdagar i Skåne

Intensivsvenska i Hässleholm (28/11-2019)
och Malmö (29/11-2019) tillsammans med
IM Jacobsskolan (Hässleholm),
Jenny Nyströmsskolan (Kalmar),
Morabergs studiecentrum (Södertälje)
och Norra Sorgenfri gymnasium (Malmö)

Bokmässan 2019

Kom och prata med oss på Bokmässan! Varmt välkomna till monter B01.01. Se information om våra presentationer här.

Följ vårt arbete på Instagram

 
© Intensivsvenska | info@intensivsvenska.se | Instagram