Skolbesök i Järfälla

Skolbesök i Järfälla

13/2 2017. Genom två av lärarna som ingår i en av projektets arbetsgrupper fick vi möjlighet att delta i ett lärarmöte för Språkintroduktionsprogrammet på Järfälla gymnasium. Tre deltagare från projektet åkte dit för att berätta om projektet, dess syfte och uppläggning, och förstås också om våra mål och visioner. Det är alltid lika intressant och givande att få höra lärarnas reaktioner och synpunkter, inte minst eftersom det är lärarnas verklighet som den tänkta modellen måste förhålla sig till. Lärarna som vi fick träffa i Järfälla representerade en rad olika ämnen; Sva/Sve, NO, SO, matematik, drama, mm.

Det är lärorikt med skolbesök. Som projektmedarbetare blir man påmind om lärarnas och elevernas komplexa vardag; lärarna gör så mycket mer än att undervisa och eleverna har så mycket praktiskt och emotionellt att hantera utöver anpassningen till svensk skolundervisning. Många lärare engagerar sig i hela elevens situation. Det är en mycket intensiv vardag i skolan.

Samtal med lärare på olika skolor ger också inblick i hur stor skillnad det kan vara mellan skolor. Olika frågor står på agendan och får också varierat utrymme. På den här skolan pratade vi bland annat om den stora utmaningen med att nya elever droppar in under pågående termin. På Järfälla gymnasium har man försökt skapa en viss struktur genom att ta emot nya elever en gång i månaden. En annan närliggande utmaning är att elever flyttas till andra kommuner och skolor så snart de har fått uppehållstillstånd, dvs. mitt under pågående termin. Oförutsägbarheten när det gäller intag, placering och omflyttning av nyanlända elever verkar råda i alla skolor och detta flöde av elever påverkar varje lärares planering och deras möten med olika elevgrupper. Ändå är det engagemang och framåtanda som präglar lärarnas diskussioner. De stöder varandra och försöker hitta gemensamma lösningar på de mest akuta problemen när de uppkommer.

Det är skolbesök som detta som hjälper oss att ringa in skolors och lärares reella behov, och som bidrar till att forma modellen som projektet håller på att skapa.