Seminarier och konferenser

Seminarier och konferenser

Projektledningen håller kontinuerligt presentationer om Intensivsvenska och projektets utveckling i en rad olika sammanhang och för skilda målgrupper. Presentationerna syns nedan i kronologisk ordning med kommande och senast genomförda presentationer högst upp.

 • Informations- och inspirationsdag om Intensivsvenska på Nacka gymnasium den 22/3 2019.
 • Symposium med temat Litteraciteter och flerspråkighet 11/10-12/10 2018. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Projektet håller presentationen ”Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar”.
 • Intensivsvenska finns på plats i Svenska Akademiens monter B01:01 på Bokmässan i Göteborg den 27/9-30/9 2018. Se vårt program här.
 • Symposium med temat Den nya svenskan 3/5 2018. Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg i samarbete med Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Projektet håller presentationen ”Svenska för nyanlända ungdomar – om utmaningar och möjligheter med att planera för effektiv språkinlärning inom ramen för ämnet svenska som andraspråk”.
 • Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 4/4 2018. Högre seminariet i Nordiska språk. ”Svenska för nyanlända ungdomar – är det möjligt att planera för effektiv språkinlärning inom ramen för ämnet svenska som andraspråk?”
 • Språkrådet 19/12 2017. Projektpresentation.
 • Seminarium 30/11 2017. Stockholms universitet. ”Barn, migration och integration. Att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov”.
 • Konferens ”Tillväxtfaktor integration” i Nyköping, anordnad av Regionförbundet i Sörmland 20/10 2017. Målgrupp: offentliga och privata aktörer i Sörmland.
 • Högre seminariet i Nordiska språk, Uppsala universitet, 27/9 2017. ”Intensivutbildning för nyanlända skolelever”.
 • Nadderud videregående skole 22/9 2017. Gymnasieskola i Oslotrakten med motsvarande Språkintroduktionsprogram fick höra mer om projektet och de olika specialsatsningarna. Målgrupp: gymnasielärare.
 • Språkholmen 19/9 2017. Föredrag för lärare i moderna språk. Arrangör: Språklärarnas riksförbund i samarbete med Spansklärarföreningen och Fransklärarföreningen
 • Minikonferens 14/8 2017. Projektets första år presenterades för närmare 60 inbjudna medarbetare och intresserade.
 • S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg 22/3 2017. Projektpresentation.
 • Språkvårdsgruppen 9/2 2017. Projektpresentation på Svenska Akademien.