Aktuellt

Aktuellt

Här samlar vi information om händelser och aktiviteter som sker inom ramen för projektet.

Under rubriken Pågående aktiviteter finns information om arbetet med de pågående aktiviteterna på projektskolorna.

Under rubriken Kalender får du en inblick i det löpande projektinterna arbetet.