Aktiviteter

Hösten 2023 (senaste först)

 • 12/10, kl. 13.00. Ordundervisning och ordinlärning i praktiken med Tomas Riad och Maria Lim Falk på konferensen Svenska som andraspråk, Skolporten, 12–13 oktober 2023. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
 • 5/10. Sva-lärare om explicit grammatikundervisning och intuitiva grammatikkunskaper. Presentation vid Svenskans beskrivning på Linnéuniversitetet. Julia Forsberg, Ghazaleh Vafaeian & Maria Lim Falk, presenterat av Julia.
 • 20/9, kl. 9–12. Litterarisering för nyanlända – tala, lyssna, läsa, skriva, med Tomas Riad. Utbildningsseminarium med sva-lärare på alla nivåer i Stockholms kommun.
 • 8/9, International Conference of Social Innovation Research (ISIRC), Universidade do Minho i Guimaraes, Portugal. The dynamic processes of collaboration and boundary crossing in social innovation in education, Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk, presenterat av Helena på plats.
 • 23/8, kl. 17–19. Explicit ordundervisning för nyanlända. Maria Lim Falk och Tomas Riad diskuterar ordinlärning på en sva-lärarkväll på Natur & Kultur. På bilden syns också lärarcoach Annica Gärdin (bredvid Tomas) och samordnare Kristina Ansaldo, båda från Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.
 • 18/8, kl. 9–12. Skolöverskridande träff i utbildningen Intensivsvenska Samsyn, kull 1. Uppstart för läsåret 2023/2024. Innehåll, bl.a.: Tillsammans kan vi bli tillräckliga, att göra i praktiken, learning by doing, Vad gör du på måndag?, Vad gör du vecka 41?
 • 16/8, kl. 9–12. Kompetensutvecklingsträff 4, processledare, Intensivsvenska Samsyn, kull 1.

Våren 2023 (senaste först)

 • 13/6, heldag på Campus Albano, Stockholms universitet. Skolöverskridande träff med rektorer och lärare från Södertälje, Nacka, Jönköping, Skövde och Säter. Intensivsvenska Samsyn, kull 1, och alumnskolor. Innehåll, bl.a.: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och Intensivsvenska, inkl. praktikexempel från Nacka gymnasium, Kollektivt strukturerat erfarenhetsutbyte, Läsning och litterarisering, inkl. erfarenheter från Morabergs studiecentrum, Kvalitetsuppföljning och utvärdering.
 • 5/6, kl. 10–12, Humboldt Universität, Deutsch im Mehrsprachigkeitskontext. Praxiskolloquium: Reading skills for school success ­– Language and knowledge development and Reading fiction and poetry from day 1, med Maria Lim Falk och lärare från Nacka gymnasium – Ingrid Bröijersén, Sofia Eriksson, Louise Silfverberg, Mirjam Vallin och Åsa Vestlund.

Här har vi våra värdar Nicole Schumacher (mitten) och på hennes högra sida Cosima Lemke.

 • 5/6, kl. 8–10, Humboldt Universität, Deutsch im Mehrsprachigkeitskontext. Education for better integration – School improvement and second language learning, Maria Lim Falk och Tomas Riad presenterar på lärarutbildningens masterprogram i Berlin.
 • 22/5, kl. 15–16.30. Informationsträff 3, inför kull 2 i Intensivsvenska Samsyn.
 • 8/5, kl. 13–16. Kompetensutvecklingsträff 3, processledare, Intensivsvenska Samsyn, kull 1. Innehåll, bl.a.: Gemensamt utforskande i skolöverskridande grupper – självberöm och kritisk reflektion, Skolspråk och ordförråd, Vad händer i höst?
 • 27/3, kl. 13–16. Kompetensutvecklingsträff 2, processledare, Intensivsvenska Samsyn, kull 1. Innehåll, bl.a.: Studiemedvetenhet med fokus på mål, uppföljning, utvärdering och bedömning, den individuella studieplanen, att planera för ordundervisning.
 • 14/3, heldag på Open lab med hela forskargruppen Intensivsvenska. Design thinking och story telling.
 • 8/3 2023, kl. 15–17 (zoom) Informationsträff 2 för dig som är intresserad av kompetens-utvecklingssatsningen Intensivsvenska Samsyn, kull 2. Start jan. 2024. Ansök senast 8 maj 2023 på Skolverkets hemsida.
 • 8/2 2023, 8:30-10:30 på zoom: Informationsträff 1 för Samsyn kull 2 (start 2024). Anmäl dig senast 23/1 2023. Läs mer under Våra projekt
 • Senast 9 januari 2023: Anmäl dig till Skolverkets nätverk Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram styrning – och öka dina chanser att få ta del av Skolverkets och Intensivsvenskas gemensamma satsning.

2022 (senaste först)

 • 2/12 2022: Intensivsvenskaseminariet, Stockholms universitet.
 • 28/11 2022 & 1/12 2022: Rektorsträff 1 för Samsyn kull 1.
 • 21/11 2022: Föredrag om litterarisering och Samsas på ämnesmöte för lärare i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst. Julia Forsberg deltar.
 • 13/10 2022: Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning, Symposium 2022. Maria Lim Falk deltar tillsammans med Magnus Bengtsson, förstelärare i svenska som andraspråk på Heleneholms gymnasium i Malmö stad.
 • 5/10 2022: Informationsträff 2, Samsyn kull 1 (start 2023).
 • Skolportens konferens Svenska som andraspråk 29–30/9 2022, IVA konferens, Stockholm. Tomas Riad håller föreläsningen En vidgad uttalsundervisning.
 • 28/9 2022: Hållbar skolutveckling som social innovation, föredrag på konferensen Innovations by Collaboration. Helena Bani Shoraka deltar och berättar om erfarenheterna från Intensivsvenskaprojektet.
 • 19/9 2022: Informationsträff 1, Samsyn kull 1 (start 2023).
 • Skolöverskridande utbildningsdag i Börssalen 15 juni 2022, 9–16. 60 deltagare i rummet och ca 20 till på zoom. Vi diskuterade ämnesplaneringarna och de reviderade kursplanerna på förmiddagen, Eftermiddagens tema: Varför behövs satsningar på nyanlända elevers läsutveckling, avseende deras färdigheter på kodnivå? Skolorna rapporterade från sina litterariseringssatsningar. 
 • Svenskans beskrivning 38, Örebro universitet, 5 maj 2022. Julia presenterade projektets preliminära resultat från litterariseringsdelen (Samsas), med fokus på bedömning av läsavkodning.
 • Projektet deltar i ASLA på SU med två föredrag, den 7–8 april 2022. Det ena handlade om litterarisering och samverkan, det andra om sva-lärares grammatikundervisning i praktiken och deras syn på densamma.
 • Samsas-workshop med två skolor. Litterarisering och avkodning. 23/4 2021.
 • Skolöverskridande utbildningsdag, 20 april 2021, kl. 9–15. 13 skolor och över 110 lärare i olika ämnen på språkintroduktion deltog. Skolor i Helsingborg, Stockholm, Nacka, Södertälje, Malmö, Hässleholm, Kalmar, Katrineholm, Flen och Falun.
 • Konferensvolymen från Svenskans beskrivning 37 i Åbo har nu kommit. I den finns två artiklar som skrivits av projektdeltagare: ”Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända” och ”Litterarisering – diagnostisering av nyanlända”. Du hittar dem under fliken Utåtriktad verksamhet.
 • Intensivsvenska genomförde under 2018 en latiniseringsintervention på Nacka Gymnasium med Paula Grossman som lärare. Du hittar rapporten ”Latinisering – diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion” under fliken Utåtriktad verksamhet.
 • Projektet Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov, Samsashar beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Föredrag om Intensivsvenskaprojektet för nätverket för samordnare av nyanländas elevers lärande, som Mälardalens högskola håller i för Skolverkets räkning (23 oktober 2020)
 • Nu ligger merparten av Intensivsvenskas rapporter och resurser på hemsidan, under fliken Rapporter och resurser (2 oktober 2020)
 • Intensivsvenskas projektrapport ligger nu på hemsidan (23 september 2020)
 • I vår kalender får du en inblick i det löpande projektinterna arbetet
 • Planerings- och avstämningsmöte med rektorer och förstelärare på Rönnowska skolan och Olympiaskolan i Helsingborg (22 september 2020)
 • Workshop med inriktning mot ordförrådssatsningen och veckotester på Morabergs studiecentrum i Södertälje (21 september 2020)
 • Litterariseringsdiagnos och halv studiedag på Rönnowska skolan och Olympiaskolan (4 september 2020).
 • Inledande projektdag i Helsingborg. Rönnowska skolan och Olympiaskolan (11 augusti 2020).
 • Avrapportering av utvecklingsprojektet till huvudman och finansiärer (30 juni)
 • Skolöverskridande utbildningsdagar i Skåne. Intensivsvenska i Hässleholm (28/11-2019) och Malmö (29/11-2019) tillsammans med IM Jacobsskolan (Hässleholm), Jenny Nyströmsskolan (Kalmar), Morabergs studiecentrum (Södertälje) och Norra Sorgenfri gymnasium (Malmö)
 • Kom och prata med oss på Bokmässan 2019! Varmt välkomna till monter B01.01. Medarbetare från Intensivsvenska kommer att hålla i följande presentationer:
  • Fredag 27/9 11:30-11:50 Framgångsfaktorer i utbildningen för nyanlända. Råd och rön från utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk.
  • Fredag 27/9 12:30-12:50 Medvetandehöjande språkövningar med utvecklingsprojektet Intensivsvenska. Tomas Riad.
  • Lördag 28/9 10:30-10:50 Dikter, romaner och lättläst – betydelsefulla inslag i undervisningen för nyanlända. Monica Karlsson, Julia Backelin Forsberg.
 • Hör projektets medarbetare Ann och Monica berätta om Intensivsvenska och satsningen på skönlitteratur i Svenskpodden.
 • Läs en nyligen publicerad artikel om projektet i på barometern.se.
 • Instagram kan du följa vårt arbete. Nedan ser du våra senaste bilder.