Aktiviteter

Våren 2024 (senaste först)

15/2 Möte om läskrisen på utbildningsdepartementet mellan skolminister Lotta Edholm, Tomas Riad och Maria Lim Falk.

15/2 Intensivsvenska Samsyn: Uppdrag och mål; Resultat och effekter; Modellen, inkl. arbetssätt; Kollektivt lärande; Sva och språkutveckling. Föredrag med Maria Lim Falk för samordnare för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande på huvudmannanivå i Stockholms regionen.

31/1 Om arbetet med ämnen, språkutveckling, läsning och litterarisering på IM inom Intensivsvenska. Föredrag av Maria Lim Falk och Tomas Riad för kursplanegruppen för SFI och sva grund på enheten för kommunal vuxenutbildning på Skolverket.

Hösten 2023 (senaste först)

 • 12/10, kl. 13.00. Ordundervisning och ordinlärning i praktiken med Tomas Riad och Maria Lim Falk på konferensen Svenska som andraspråk, Skolporten, 12–13 oktober 2023. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
 • 5/10. Sva-lärare om explicit grammatikundervisning och intuitiva grammatikkunskaper. Presentation vid Svenskans beskrivning på Linnéuniversitetet. Julia Forsberg, Ghazaleh Vafaeian & Maria Lim Falk, presenterat av Julia.
 • 20/9, kl. 9–12. Litterarisering för nyanlända – tala, lyssna, läsa, skriva, med Tomas Riad. Utbildningsseminarium med sva-lärare på alla nivåer i Stockholms kommun.
 • 8/9, International Conference of Social Innovation Research (ISIRC), Universidade do Minho i Guimaraes, Portugal. The dynamic processes of collaboration and boundary crossing in social innovation in education, Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk, presenterat av Helena på plats.
 • 23/8, kl. 17–19. Explicit ordundervisning för nyanlända. Maria Lim Falk och Tomas Riad diskuterar ordinlärning på en sva-lärarkväll på Natur & Kultur. På bilden syns också lärarcoach Annica Gärdin (bredvid Tomas) och samordnare Kristina Ansaldo, båda från Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.
 • 18/8, kl. 9–12. Skolöverskridande träff i utbildningen Intensivsvenska Samsyn, kull 1. Uppstart för läsåret 2023/2024. Innehåll, bl.a.: Tillsammans kan vi bli tillräckliga, att göra i praktiken, learning by doing, Vad gör du på måndag?, Vad gör du vecka 41?
 • 16/8, kl. 9–12. Kompetensutvecklingsträff 4, processledare, Intensivsvenska Samsyn, kull 1.

Våren 2023 (senaste först)

 • 13/6, heldag på Campus Albano, Stockholms universitet. Skolöverskridande träff med rektorer och lärare från Södertälje, Nacka, Jönköping, Skövde och Säter. Intensivsvenska Samsyn, kull 1, och alumnskolor. Innehåll, bl.a.: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och Intensivsvenska, inkl. praktikexempel från Nacka gymnasium, Kollektivt strukturerat erfarenhetsutbyte, Läsning och litterarisering, inkl. erfarenheter från Morabergs studiecentrum, Kvalitetsuppföljning och utvärdering.
 • 5/6, kl. 10–12, Humboldt Universität, Deutsch im Mehrsprachigkeitskontext. Praxiskolloquium: Reading skills for school success ­– Language and knowledge development and Reading fiction and poetry from day 1, med Maria Lim Falk och lärare från Nacka gymnasium – Ingrid Bröijersén, Sofia Eriksson, Louise Silfverberg, Mirjam Vallin och Åsa Vestlund.

Här har vi våra värdar Nicole Schumacher (mitten) och på hennes högra sida Cosima Lemke.

 • 5/6, kl. 8–10, Humboldt Universität, Deutsch im Mehrsprachigkeitskontext. Education for better integration – School improvement and second language learning, Maria Lim Falk och Tomas Riad presenterar på lärarutbildningens masterprogram i Berlin.
 • 22/5, kl. 15–16.30. Informationsträff 3, inför kull 2 i Intensivsvenska Samsyn.
 • 8/5, kl. 13–16. Kompetensutvecklingsträff 3, processledare, Intensivsvenska Samsyn, kull 1. Innehåll, bl.a.: Gemensamt utforskande i skolöverskridande grupper – självberöm och kritisk reflektion, Skolspråk och ordförråd, Vad händer i höst?
 • 27/3, kl. 13–16. Kompetensutvecklingsträff 2, processledare, Intensivsvenska Samsyn, kull 1. Innehåll, bl.a.: Studiemedvetenhet med fokus på mål, uppföljning, utvärdering och bedömning, den individuella studieplanen, att planera för ordundervisning.
 • 14/3, heldag på Open lab med hela forskargruppen Intensivsvenska. Design thinking och story telling.
 • 8/3 2023, kl. 15–17 (zoom) Informationsträff 2 för dig som är intresserad av kompetens-utvecklingssatsningen Intensivsvenska Samsyn, kull 2. Start jan. 2024. Ansök senast 8 maj 2023 på Skolverkets hemsida.
 • 8/2 2023, 8:30-10:30 på zoom: Informationsträff 1 för Samsyn kull 2 (start 2024). Anmäl dig senast 23/1 2023. Läs mer under Våra projekt
 • Senast 9 januari 2023: Anmäl dig till Skolverkets nätverk Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram styrning – och öka dina chanser att få ta del av Skolverkets och Intensivsvenskas gemensamma satsning.

2022 (senaste först)

 • 2/12 2022: Intensivsvenskaseminariet, Stockholms universitet.
 • 28/11 2022 & 1/12 2022: Rektorsträff 1 för Samsyn kull 1.
 • 21/11 2022: Föredrag om litterarisering och Samsas på ämnesmöte för lärare i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst. Julia Forsberg deltar.
 • 13/10 2022: Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning, Symposium 2022. Maria Lim Falk deltar tillsammans med Magnus Bengtsson, förstelärare i svenska som andraspråk på Heleneholms gymnasium i Malmö stad.
 • 5/10 2022: Informationsträff 2, Samsyn kull 1 (start 2023).
 • Skolportens konferens Svenska som andraspråk 29–30/9 2022, IVA konferens, Stockholm. Tomas Riad håller föreläsningen En vidgad uttalsundervisning.
 • 28/9 2022: Hållbar skolutveckling som social innovation, föredrag på konferensen Innovations by Collaboration. Helena Bani Shoraka deltar och berättar om erfarenheterna från Intensivsvenskaprojektet.
 • 19/9 2022: Informationsträff 1, Samsyn kull 1 (start 2023).
 • Skolöverskridande utbildningsdag i Börssalen 15 juni 2022, 9–16. 60 deltagare i rummet och ca 20 till på zoom. Vi diskuterade ämnesplaneringarna och de reviderade kursplanerna på förmiddagen, Eftermiddagens tema: Varför behövs satsningar på nyanlända elevers läsutveckling, avseende deras färdigheter på kodnivå? Skolorna rapporterade från sina litterariseringssatsningar. 
 • Svenskans beskrivning 38, Örebro universitet, 5 maj 2022. Julia presenterade projektets preliminära resultat från litterariseringsdelen (Samsas), med fokus på bedömning av läsavkodning.
 • Projektet deltar i ASLA på SU med två föredrag, den 7–8 april 2022. Det ena handlade om litterarisering och samverkan, det andra om sva-lärares grammatikundervisning i praktiken och deras syn på densamma.
 • Samsas-workshop med två skolor. Litterarisering och avkodning. 23/4 2021.
 • Skolöverskridande utbildningsdag, 20 april 2021, kl. 9–15. 13 skolor och över 110 lärare i olika ämnen på språkintroduktion deltog. Skolor i Helsingborg, Stockholm, Nacka, Södertälje, Malmö, Hässleholm, Kalmar, Katrineholm, Flen och Falun.
 • Konferensvolymen från Svenskans beskrivning 37 i Åbo har nu kommit. I den finns två artiklar som skrivits av projektdeltagare: ”Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända” och ”Litterarisering – diagnostisering av nyanlända”. Du hittar dem under fliken Utåtriktad verksamhet.
 • Intensivsvenska genomförde under 2018 en latiniseringsintervention på Nacka Gymnasium med Paula Grossman som lärare. Du hittar rapporten ”Latinisering – diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion” under fliken Utåtriktad verksamhet.
 • Projektet Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov, Samsashar beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Föredrag om Intensivsvenskaprojektet för nätverket för samordnare av nyanländas elevers lärande, som Mälardalens högskola håller i för Skolverkets räkning (23 oktober 2020)
 • Nu ligger merparten av Intensivsvenskas rapporter och resurser på hemsidan, under fliken Rapporter och resurser (2 oktober 2020)
 • Intensivsvenskas projektrapport ligger nu på hemsidan (23 september 2020)
 • I vår kalender får du en inblick i det löpande projektinterna arbetet
 • Planerings- och avstämningsmöte med rektorer och förstelärare på Rönnowska skolan och Olympiaskolan i Helsingborg (22 september 2020)
 • Workshop med inriktning mot ordförrådssatsningen och veckotester på Morabergs studiecentrum i Södertälje (21 september 2020)
 • Litterariseringsdiagnos och halv studiedag på Rönnowska skolan och Olympiaskolan (4 september 2020).
 • Inledande projektdag i Helsingborg. Rönnowska skolan och Olympiaskolan (11 augusti 2020).
 • Avrapportering av utvecklingsprojektet till huvudman och finansiärer (30 juni)
 • Skolöverskridande utbildningsdagar i Skåne. Intensivsvenska i Hässleholm (28/11-2019) och Malmö (29/11-2019) tillsammans med IM Jacobsskolan (Hässleholm), Jenny Nyströmsskolan (Kalmar), Morabergs studiecentrum (Södertälje) och Norra Sorgenfri gymnasium (Malmö)
 • Kom och prata med oss på Bokmässan 2019! Varmt välkomna till monter B01.01. Medarbetare från Intensivsvenska kommer att hålla i följande presentationer:
  • Fredag 27/9 11:30-11:50 Framgångsfaktorer i utbildningen för nyanlända. Råd och rön från utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk.
  • Fredag 27/9 12:30-12:50 Medvetandehöjande språkövningar med utvecklingsprojektet Intensivsvenska. Tomas Riad.
  • Lördag 28/9 10:30-10:50 Dikter, romaner och lättläst – betydelsefulla inslag i undervisningen för nyanlända. Monica Karlsson, Julia Backelin Forsberg.
 • Hör projektets medarbetare Ann och Monica berätta om Intensivsvenska och satsningen på skönlitteratur i Svenskpodden.
 • Läs en nyligen publicerad artikel om projektet i på barometern.se.
 • Instagram kan du följa vårt arbete. Nedan ser du våra senaste bilder.