Aktuellt

Aktuellt

Här samlar vi information om händelser och aktiviteter som sker inom ramen för projektet.

Vill du bli en av våra nya projektmedarbetare?

När läsåret 2018/2019 sätter igång går utvecklingsprojektet in i den andra implementeringsfasen och antalet projektskolor utökas. Vi söker därför fler projektmedarbetare.

Är du forskare och längtar efter att få tänka kreativt kring hur din eller andras forskning skulle kunna omsättas i praktiken – då är detta helt rätt projekt. Genom nära samarbete med lärare och rektorer på Språkintroduktionsprogrammet (bland annat genom daglig närvaro i klassrum och i lärararbetslagsrum) sker ett intensivt utvecklingsarbete med utgångspunkt i den konkreta undervisningen.

Är du lärare och längtar efter att få använda din erfarenhetsbaserade kunskap i ett övergripande utvecklingsarbete som kan komma många kollegor till gagn – då är detta helt rätt projekt. Genom samarbete med forskare och andra lärare blir ett plus ett lika med tre. I det konkreta mötet mellan den erfarenhetsbaserade och den vetenskapliga kunskapen sker verklig praktiknära utveckling.

Om du är intresserad, läs mer och ansök här.

Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2018.


Under rubriken Pågående aktiviteter finns information om arbetet med de pågående aktiviteterna på projektskolorna.

Under rubriken Kalender får du en inblick i det löpande projektinterna arbetet.