Om Intensivsvenska

Idag omfattar Intensivsvenska flera forsknings- och samverkansprojekt. Projekten har olika inriktning och engagerar lärare, rektorer, övrig skolpersonal, huvudmän, Skolverksrepresentanter och forskare i olika konstellationer.

Projekten är t.ex. inriktade mot följande

  • Introduktionsprogrammen – de program som fungerar som en brygga för bland annat nyanlända elever att nå gymnasiebehörighet. Projektet Samsyn involverar rektorer, ämneslärare, sva-lärare och andra personer i nyckelpositioner på skolor som gemensamt vill stödja och optimera nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. Syftet är att förbättra förutsättningarna för elever på introduktionsprogrammen att få goda och likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Projektet har kommit till genom nära samverkan mellan Skolverket och och forskargruppen Intensivsvenska.
  • Litterarisering – ett kunskapsområde som handlar om inhämtandet av alla de fyra språkfärdigheterna (läsa, skriva, tala, lyssna) på kodnings- och avkodningsnivå. I projektet Samsas samarbetar sva-lärare från tre skolor från tre kommuner med fyra forskare från Intensivsvenska med att utveckla och testa material och metoder riktat mot träning på kodnivån. Syftet är att bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att bli fullt litterata på svenska och därmed kunna nå målen i skolämnena på kortare tid.
  • Skolutveckling och kollektivt lärande för att på vetenskaplig grund utveckla och tillämpa en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd modell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen utvecklad genom Intensivsvenskaprojektet ger förutsättningar för en likvärdig utbildning och undervisning som kännetecknas av hög kvalitet och som leder till en ökad måluppfyllelse vad gäller såväl språkutveckling som kunskapsutveckling. Gå in på fliken Material och resurser om du vill läsa om vad vi har gjort, varför vi har gjort som vi har gjort, hur vi har gjort och vad det har resulterat i.
Klicka på bilden för att komma till informationsbroschyren om Samsyn.

Läs mer här: Våra projekt

Forskargruppen Intensivsvenskas vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

Forskargruppen Intensivsvenska

Vilka är vi?

Maria Lim Falk, projektledare, fil. dr. i nordiska språk, lektor och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (nr 4 från vänster).

Julia Forsberg, bitr. projektledare, fil dr. i lingvistik, lektor och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (nr 3 från vänster).

Tomas Riad, professor i nordiska språk och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (längst till vänster).

Helena Bani-Shoraka, fil dr. i iranska språk, nu lektor och lärare vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitetet (längst till höger).

Johanna Prytz, fil dr. i nordiska språk, post doc vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (nr 2 från höger).

Anna-Mia Bergkvist, uppdragssamordnare på Stockholms universitet, doktorand på Södertörns högskola (nr 2 från vänster).

Två nya deltagare syns på bilden nedanför, nämligen Sally Ramberg, lärarstuderande med inriktning mot Svenska och Historia (mellan Julia och Helena), och Mikaela Eek, lärare i Svenska, Svenska som andraspråk och Religion (mellan Helena och Anna-Mia).

Många fler har deltagit i utvecklingsprojektet Intensivsvenska under 2016–2020, då Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierade projektet. Som mest var vi 15 personer – forskare och lärare – som arbetade intensivt i projektgruppen samt ett expertråd med specifika kompetenser. I nuläget håller vi återigen på att utvidga projektgruppen för att kunna ta oss an fler stora utbildnings- och utvecklingsprojekt.

Kontakt

info@intensivsvenska.se

samsyn@intensivsvenska.se