Forskargruppen Intensivsvenska

Vilka är vi?

Maria Lim Falk, projektledare, fil. dr. i nordiska språk, lektor och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Tomas Riad, professor i nordiska språk och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Helena Bani-Shoraka, fil dr. i iranska språk, nu lektor och lärare vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitetet.

Julia Forsberg, fil dr. i lingvistik, lektor och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Johanna Prytz, fil dr. i nordiska språk, post doc vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Många fler har deltagit i utvecklingsprojektet Intensivsvenska under 2016–2020, då Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierade projektet. Som mest var vi 15 personer – forskare och lärare – som arbetade intensivt i projektgruppen samt ett expertråd med specifika kompetenser. I nuläget håller vi återigen på att utvidga projektgruppen för att kunna ta oss an fler stora utbildnings- och utvecklingsprojekt.

Kontakt

info@intensivsvenska.se

samsyn1@intensivsvenska.se