Intensivsvenska Samsyn

Samordning och synlighet i utbildning och undervisning i gymnasieskolans introduktionsprogram och i grundskolans år 7–9

Intensivsvenska Samsyn är ett samarbete mellan Skolverkets uppdrag Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram och forskargruppen Intensivsvenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Målgruppen för utbildningen är arbetslag som undervisar nyanlända och flerspråkiga elever på introduktionsprogrammen och fr o m våren 2025 också grundskolans år 7–9. Rektorer, sva-lärare, ämneslärare och andra personer i nyckelpositioner på skolan deltar. Många skolor deltar med samtliga introduktionsprogram och därmed inte bara med elever som har ett annat modersmål än svenska.

Utbildningen genomförs i tre omgångar. De första skolorna startade våren 2023. Andra omgången startade våren 2024 och våren 2025 startar den tredje omgången. Anmälan till tredje omgången är öppen och sker via Skolverkets hemsida. Sista dag för anmälan är 26 april 2024.

Läs om erfarenheter och resultat i Delrapport 1 från Samsyn.

Läs Linda Glaads bloggtext om arbete och erfarenheter från Intensivsvenska Samsyn. Linda är förstelärare på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.

Läs intervjun på Skolporten med de Fjädernvinnande lärarna på Nacka gymnasium. De har jobbat med Intensivsvenska sedan 2016.

Här är också själva rapporten Bättre betyg i fler ämnen på kortare tid.

Läs också intervjun på Pedagog Malmö med biträdande rektor Ingela Hansson och förstelärare Magnus Bengtsson på Heleneholms gymnasium. De har jobbat med Intensivsvenska sedan 2019.

Här planeras nästa läsårs undervisning på Lugnetgymnasiet i Falun. Det ingår i ett av de tre övergripande temana i utbildningen, nämligen global stöttning. Resultatet ser bra ut!