Carmen Galian Barrueco

Carmen Galian Barrueco

Carmen Galian Barrueco har en bakgrund som biokemist och jobbar som gymnasielärare sedan 2016. Hon undervisar i biologi och kemi, både på Naturvetenskapliga programmet och Språkintroduktionsprogrammet.

Inom projektet är hon delaktig i att ta fram ämnesplaneringar för NO-ämnena. Carmen observerar och dokumenterar delar av undervisningen på projektskolorna och utarbetar modeller för dokumentation av elevernas progression och återkoppling.

Tillbaka till sidan Organisation