Välkommen! — Kopia

Välkommen till Intensivsvenska!

Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen ger förutsättningar för

  • en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet
  • ökad måluppfyllelse och
  • bättre genomströmning.

Modellens giltighet och användbarhet har testats genom implementering och utprövning i tre olika faser (tre hela läsår). Över 100 lärare och 900 elever i 50 klasser har varit involverade i implementering och fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete.

Den inledande projektperioden har bestått av ett utvecklingsprojekt – Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska –vilket har pågått under fyra år, 2016–2020.

Det är dags att vi forskare och lärare i Intensivsvenska nu börjar att dela med oss mer systematiskt av erfarenheter och lärdomar. Gå in på fliken Rapporter och resurser om du vill läsa om vad vi har gjort, varför vi har gjort som vi har gjort, hur vi har gjort och vad det har resulterat i.

Intensivsvenska har nu gått in i en ny fas. Vi utforskar nya former för samverkan tillsammans med både gamla och nya skolor. Mer information finns under fliken Intensivsvenska 2.0.

Intensivsvenskas vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

 

Aktuellt

Nu har vi lagt ut dokumentet Skönlitteratur och läsning under fliken Rapporter och resurser. Dokumentet ger strukturerad information om hur man kan ta sig an litteraturläsning för nyanlända. Du hittar dokumentet här.

Språksprånget är Skolverkets satsning på fortbildning inom moderna språk. Det finns många kontaktytor med andraspråksinlärning. Läs Tomas Riads bidrag om reception här.

Skolöverskridande utbildningsdag med 13 skolor från olika delar av landet. 20 april, kl. 9–15.

Konferensvolymen från Svenskans beskrivning 37 har nu kommit. Ladda ner ”Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända” och ”Litterarisering – diagnostisering av nyanlända” under fliken Utåtriktad verksamhet.

Intensivsvenska genomförde under 2018 en latiniseringsintervention på Nacka Gymnasium med Paula Grossman som lärare. Du hittar rapporten ”Latinisering – diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion” under fliken Utåtriktad verksamhet.

Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov har beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. Läs mer under fliken Intensivsvenska 2.0

Intensivsvenska (2016–2020) är nu avrapporterat. Du hittar rapporten och resursmaterial här: Rapporter och resurser

Fortsättningsprojektet Intensivsvenska 2.0 inleddes under ht 2020 med Rönnowska skolan och Olympiaskolan i Helsingborg

Följ vårt arbete på Instagram

© Intensivsvenska | info@intensivsvenska.se | Instagram