Välkommen!

Välkommen till utvecklings­projektet Intensivsvenska!

Detta treåriga utvecklingsprojekt arbetar fram en undervisningsmodell som ska ge nyanlända skolelever möjligheter att snabbt få upp sina kunskaper i svenska och i skolämnena så att de kan komma vidare till nationellt gymnasieprogram, till en yrkesutbildning eller till yrkeslivet. Vår modell bygger på att utbildningen är systematiskt upplagd med tydligt formulerade mål för varje vecka som är synliga för både lärare och elever.

Aktuellt

Artiklar om projektet
Läs två nyligen publicerade artiklar om projektet och en av projektskolorna hos Dagens nyheter.

Infoblad
Läs om projektets arbete i våra informationsblad. Om du är intresserad av mer information, mejla oss gärna på info@intensivsvenska.se.

Följ vårt arbete på Instagram