Välkommen! — Kopia

Välkommen till Intensivsvenska!

Projekttiden för utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska, är slut. Fyra år, 2016–2020, av nära samverkan mellan forskare och lärare har resulterat i en  målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen ger förutsättningar för

  • en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet
  • ökad måluppfyllelse och
  • bättre genomströmning.

Modellens giltighet och användbarhet har testats genom implementering och utprövning i tre olika faser (tre hela läsår). Över 100 lärare och 900 elever i 50 klasser har varit involverade i implementering och fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete.

Det är dags att vi forskare och lärare i Intensivsvenska nu börjar att dela med oss mer systematiskt av erfarenheter och lärdomar. Gå in på fliken Rapporter och resurser om du vill läsa om vad vi har gjort, varför vi har gjort som vi har gjort, hur vi har gjort och vad det har resulterat i.

Intensivsvenska har nu gått in i en ny fas. Vi utforskar nya former för samverkan tillsammans med både gamla och nya skolor. Mer information finns under fliken Intensivsvenska 2.0.

Intensivsvenskas vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

 

Aktuellt

Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov har beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. Läs mer under fliken Intensivsvenska 2.0

Projektet är nu avrapporterat. Du hittar rapporten och resursmaterial här: Rapporter och resurser

Inledande projektdag för Intensivsvenska 2.0 i Helsingborg 

Rönnowska skolan och Olympiaskolan (11 augusti 2020)

Skolöverskridande utbildningsdagar i Skåne

Intensivsvenska i Hässleholm (28/11-2019)
och Malmö (29/11-2019) tillsammans med
IM Jacobsskolan (Hässleholm),
Jenny Nyströmsskolan (Kalmar),
Morabergs studiecentrum (Södertälje)
och Norra Sorgenfri gymnasium (Malmö)

Följ vårt arbete på Instagram

© Intensivsvenska | info@intensivsvenska.se | Instagram