Välkommen!

Välkommen till hemsidan för utvecklings­projektet Intensivsvenska!

Detta treåriga utvecklingsprojekt arbetar fram en undervisningsmodell som ska ge nyanlända skolelever möjligheter att snabbt få upp sina kunskaper i svenska och i skolämnena så att de kan komma vidare till nationellt gymnasieprogram, till en yrkesutbildning eller till yrkeslivet. Vår modell bygger på att utbildningen är systematiskt upplagd med tydligt formulerade mål för varje vecka som är synliga för både lärare och elever.

Huvudman: Svenska Akademien

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Underhåll på webbplatsen

Vi arbetar just nu med att uppdatera innehållet på webbplatsen. Om du söker någon särskild information är du välkommen att kontakta oss på info@intensivsvenska.se.