Välkommen!

Välkommen till hemsidan för utvecklings­projektet Intensivsvenska!

Detta treåriga utvecklingsprojekt arbetar fram en undervisningsmodell som ska ge nyanlända skolelever möjligheter att snabbt få upp sina kunskaper i svenska och i skolämnena så att de kan komma vidare till nationellt gymnasieprogram, till en yrkesutbildning eller till yrkeslivet. Vår modell bygger på att utbildningen är systematiskt upplagd med tydligt formulerade mål för varje vecka som är synliga för både lärare och elever.

Huvudman: Svenska Akademien

Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Medfinansiär: Stockholms universitet och Institutionen för svenska och flerspråkighet

Vill du bli en av våra nya projektmedarbetare?

När läsåret 2018/2019 sätter igång går utvecklingsprojektet in i den andra implementeringsfasen och antalet projektskolor utökas. Vi söker därför fler projektmedarbetare. Läs mer på sidan Aktuellt.

 

Läs om projektet och följ vårt arbete under flikarna Aktuellt, Om projektet, Organisation, Projektskolor och Arkiv.