Välkommen!

Välkommen till utvecklings­projektet Intensivsvenska!

Detta treåriga utvecklingsprojekt arbetar fram en undervisningsmodell som ska ge nyanlända skolelever möjligheter att snabbt få upp sina kunskaper i svenska och i skolämnena så att de kan komma vidare till nationellt gymnasieprogram, till en yrkesutbildning eller till yrkeslivet. Vår modell bygger på att utbildningen är systematiskt upplagd med tydligt formulerade mål för varje vecka som är synliga för både lärare och elever.

Projektet leds från Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

Aktuellt

Svenskpodden
Lyssna på projektets medarbetare Ann och Monica som berättar om Intensivsvenska och satsningen på skönlitteratur i Svenskpodden.

Infoblad
Läs om projektets arbete i våra informationsblad. Om du är intresserad av mer information, mejla oss gärna på info@intensivsvenska.se.

Följ vårt arbete på Instagram

© Intensivsvenska | info@intensivsvenska.se | Instagram