Välkommen till Intensiv­svenska!

Aktuellt

22/5, kl. 15.00–16.30. Extrainsatt digital informationsträff om utbildningen Intensivsvenska Samsyn. Anmäl dig senast 19 maj här.

11/1 2023 nu finns en ny sida om Samsyn på Skolverkets hemsida – kika in och läs mer om satsningen vi gör i samarbete med Skolverket!

I Hållbar skolutveckling som social innovation beskriver Maria Lim Falk och Helena Bani Shoraka resultatet av tät samverkan mellan aktörer i skolan och forskare: utbildningsmodellen Intensivsvenska som har ökad likvärdighet och ökad integration som mål är ett exempel på social innovation inom skolans område.

Följ vårt arbete på Instagram