Välkommen till Intensivsvenska!

Underhåll av Intensivsvenskas hemsida är igång – därav de lite märkliga formaten.

Arbetet inom Intensivsvenska har genom samverkan mellan forskare och lärare resulterat i en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Modellen ger förutsättningar för

  • en likvärdig utbildning och undervisning med hög kvalitet
  • ökad måluppfyllelse och
  • bättre genomströmning.

Modellens giltighet och användbarhet har testats genom implementering och utprövning i tre olika faser (tre hela läsår). Över 100 lärare och 900 elever i 50 klasser har varit involverade i implementering och fortsatt kontinuerligt utvecklingsarbete.

Den inledande projektperioden har bestått av ett utvecklingsprojekt – Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska –vilket har pågått under fyra år, 2016–2020.

Det är dags att vi forskare och lärare i Intensivsvenska nu börjar att dela med oss mer systematiskt av erfarenheter och lärdomar. Gå in på fliken Rapporter och resurser om du vill läsa om vad vi har gjort, varför vi har gjort som vi har gjort, hur vi har gjort och vad det har resulterat i.

Intensivsvenska har nu gått in i en ny fas. Vi utforskar nya former för samverkan tillsammans med både gamla och nya skolor. Mer information finns under fliken Intensivsvenska 2.0.

Intensivsvenskas vetenskapliga hemvist är Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.


Aktuellt

22/8-2022. Sista dag för intresseanmälan till Skolverkets nätverk Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram – styrning. Se länk i instainlägget, 19/8, eller under fliken Intensivsvenska 2.0

16/8-2022. Just nu pågår revidering och uppdatering av ämnesplaneringarna. Information läggs upp löpande här på hemsidan.

15/6-2022. Skolöverskridande utbildningsdag med lärare och rektorer från åtta skolor i sju kommuner. Fokus: Lgr 22, ämnesplaneringarna och läsavkodning och litterarisering.

Nu har vi lagt ut dokumentet Skönlitteratur och läsning under fliken Rapporter och resurser. Dokumentet ger strukturerad information om hur man kan ta sig an litteraturläsning för nyanlända. Du hittar dokumentet här.

Språksprånget är Skolverkets satsning på fortbildning inom moderna språk. Det finns många kontaktytor med andraspråksinlärning. Läs Tomas Riads bidrag om reception här.

Konferensvolymen från Svenskans beskrivning 37 har nu kommit. Ladda ner ”Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända” och ”Litterarisering – diagnostisering av nyanlända” under fliken Utåtriktad verksamhet.

Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov, Samsashar beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet. Läs mer under fliken Intensivsvenska 2.0

Följ vårt arbete på Instagram

 
© Intensivsvenska | info@intensivsvenska.se | Instagram