Aktuellt

Aktuellt

 

 • I vår kalender får du en inblick i det löpande projektinterna arbetet.
 • Samsas-workshop med två skolor. Litterarisering och avkodning. 23/4 2021.
 • Skolöverskridande utbildningsdag, 20 april 2021, kl. 9–15. 13 skolor och över 110 lärare i olika ämnen på språkintroduktion deltog. Skolor i Helsingborg, Stockholm, Nacka, Södertälje, Malmö, Hässleholm, Kalmar, Katrineholm, Flen och Falun.
 • Konferensvolymen från Svenskans beskrivning 37 i Åbo har nu kommit. I den finns två artiklar som skrivits av projektdeltagare: ”Grammatisk kunskap i sva-lärares undervisningspraktik för nyanlända” och ”Litterarisering – diagnostisering av nyanlända”. Du hittar dem under fliken Utåtriktad verksamhet.
 • Intensivsvenska genomförde under 2018 en latiniseringsintervention på Nacka Gymnasium med Paula Grossman som lärare. Du hittar rapporten ”Latinisering – diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion” under fliken Utåtriktad verksamhet.
 • Projektet Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov har beviljats medel från Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Föredrag om Intensivsvenskaprojektet för nätverket för samordnare av nyanländas elevers lärande, som Mälardalens högskola håller i för Skolverkets räkning (23 oktober 2020)
 • Nu ligger merparten av Intensivsvenskas rapporter och resurser på hemsidan, under fliken Rapporter och resurser (2 oktober 2020)
 • Intensivsvenskas projektrapport ligger nu på hemsidan (23 september 2020) 
 • Planerings- och avstämningsmöte med rektorer och förstelärare på Rönnowska skolan och Olympiaskolan i Helsingborg (22 september 2020)
 • Workshop med inriktning mot ordförrådssatsningen och veckotester på Morabergs studiecentrum i Södertälje (21 september 2020)
 • Litterariseringsdiagnos och halv studiedag på Rönnowska skolan och Olympiaskolan (4 september 2020).
 • Inledande projektdag i Helsingborg. Rönnowska skolan och Olympiaskolan (11 augusti 2020).
 • Avrapportering av utvecklingsprojektet till huvudman och finansiärer (30 juni)
 • Skolöverskridande utbildningsdagar i Skåne. Intensivsvenska i Hässleholm (28/11-2019) och Malmö (29/11-2019) tillsammans med IM Jacobsskolan (Hässleholm), Jenny Nyströmsskolan (Kalmar), Morabergs studiecentrum (Södertälje) och Norra Sorgenfri gymnasium (Malmö)
 • Kom och prata med oss på Bokmässan 2019! Varmt välkomna till monter B01.01. Medarbetare från Intensivsvenska kommer att hålla i följande presentationer:
  • Fredag 27/9 11:30-11:50 Framgångsfaktorer i utbildningen för nyanlända. Råd och rön från utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk.
  • Fredag 27/9 12:30-12:50 Medvetandehöjande språkövningar med utvecklingsprojektet Intensivsvenska. Tomas Riad.
  • Lördag 28/9 10:30-10:50 Dikter, romaner och lättläst – betydelsefulla inslag i undervisningen för nyanlända. Monica Karlsson, Julia Backelin Forsberg.
 • Hör projektets medarbetare Ann och Monica berätta om Intensivsvenska och satsningen på skönlitteratur i Svenskpodden.
 • Läs en nyligen publicerad artikel om projektet i på barometern.se.
 • I vår kalender får du en inblick i det löpande projektinterna arbetet.
 • Instagram kan du följa vårt arbete. Nedan ser du våra senaste bilder.